amp template
Mobirise

Hantera löner och andra ersättningar till era medarbetare

Underlaget till löneutbetalningarna kan hämtas från tidrapporteringen.
Utlägg, reseräkning och traktamente hämtas också per automatik från utläggsmodulen. Sammantaget hanteras lönekörningen med några musklick. Självklart skapas lönespecifikationer och kontrolluppgifter till Skatteverket med automatik.  

 

  • KOMPLETT LÖNEMODUL - Gör lönekörning med ett musklick. Fil med utbetalningar skapas av Take Charge och så även lönespecifikationer.
  • HÅLL KOLL PÅ LEDIGHET, SEMESTER OCH ÖVER/UNDERTID - Tidrapporteringen sköter ju dina medarbetare själva i Take Charge och ger er full koll på semestrar, övertid etc.  
  • UTLÄGGSREGISTRERING  - Era medarbetare lägger själva lätt in utlägg, milersättning och traktamente, kvitto fotas och laddas upp från mobilen. Utläggen attesteras innan journalföring och betalas ut antingen i samband med lön eller vid annan tidpunkt. Verifikat i bokföringen skapas med automatik så aktuell skuld till medarbetarna speglas i bokföringen och kostnader bokförs med automatik på rätt konto 
  • UNDERLAG FÖR SKATTEDEKLARATION OCH KONTROLLUPPGIFTER - Skapas med automatik i Take Charge vilket ytterligare minimerar den administrativa bördan kring anställda.

KONTAKTA OSS

Fyll i nedan formulär så återkommer vi till dig snarast