free portfolio site templates
Mobirise

Integrerad redovisning

Affärshändelser skapar automatiskt verifikat i huvudboken vilket automatiserar den löpande bokföringen till stor del.

Digitala underlag som kundfaktura- och leverantörsfakturajournaler biläggs med automatik. Utlägg, reseräkning & traktamenten samt utbetalda löner skapar även dem med automatik bokföringsverifikat.  

 

  • IMPORT FRÅN SIE FIL - Flytten från ert nuvarande bokföringsprogram går smidigt tack vare SIE formatet och kan göras närsom under ett räkenskapsår. Självklart stöds även import av enstaka verifikat från SIE4 fil.
  • AUTOMATISKA VERIFIKAT - Samtliga affärshändelser som påverkar redovisningen skapar verifikat med automatik. Kund- och Leverantörsreskontra såväl som kvitton och utlägg samlas i journaler som i sin tur skapar verifikat i bokföringen, allt med full spårbarhet.  
  • LÅG INLÄRNINGSTRÖSKEL  - Take Charge är utformat med tanke på sällananvändaren såväl som för den professionella användaren med smarta funktioner som import av verfikationsrader från Excel och en smart minireskontra.
  • OMFATTANDE RAPPORTER - Huvudbok, Balans och Resultaträkning, Saldolista, Kontoanalys och flera andra användbara rapporter finns för utskrift - och självklart anger du vilka användarroller som ska ha åtkomst.

KONTAKTA OSS

Fyll i nedan formulär så återkommer vi till dig snarast