make your own website
Mobirise

Rapportera tid & förbrukat material på rätt uppdrag direkt

Genom att tid och/eller förbrukat material rapporteras löpande till rätt projekt så är mycket av arbetet inför fakturering redan gjort. Du anger på projektet om tidrapporterna ligger till grund för fakturering (löpande) eller om det rapporteras i uppföljningssyfte (fast pris). 

 

  • AUTOMATISK LAGERAVRÄKNING - när förbrukat material rapporteras löpande under eller efter projektgenförandet så minskar lagret med det förbrukade materialet. Det gör att ni alltid har korrekt lagersaldo på ert material.
  • BEGRÄNSAD ÅTKOMST TILL PROJEKT- Dina medarbetare kommer bara åt projekt där de ska ha åtkomst. Du kan också begränsa så att de bara kan rapportera tjänster och material som lagts in i projektet. 
  • UNDERLAG FÖR LÖN & LEDIGHET - De tidrapporter dina medarbetare lägger in ligger samtidigt till grund för ersättning i lönemodulen. Samtidigt håller ni full koll på övertid, semester etc.

KONTAKTA OSS

Fyll i nedan formulär så återkommer vi till dig snarast