how to build a website
Mobirise

Projektet är hjärtat i Take Charge

Att ha koll på verksamheten är att ha koll på projekten för många företag.

I Take Charge kan man (men behöver inte) börja med en kostnadskalkyl och skapar en offert. Vilka resurser ska knytas till projektet, vilka delmoment, materialåtgång och vilka priser ska gällas. Här kan man också sätta upp en betalningsplan, lyftplan.     

 

  • SKAPA OFFERT - Gör en kostnadskalkyl där du redan nu anger vilka aktiviteter och eventuellt material som ska tas i anspråk, ange priser och debiteringsmodell (fast, löpande, återkommande etc)
  • ALLOKERA RESURSER - Vilka resurser ska arbeta i projektet, vem gör vad, hur mycket och när.  
  • ALLOKERA MATERIAL  - Behöver du reservera material till projektet så anger du enkelt vilka artiklar, antal, priser - och även här kan du ange om det är fast pris eller om den förbrukade faktiska mängden ska debiteras kunden. 
  • STYR FAKTURAUTSEENDE - Vill du ha en enda fakturarad, eller ska varje tidrapport och material listas på fakturan? Möjligheterna att styra fakturautseendet är stora och kan anges per projekt.

KONTAKTA OSS

Fyll i nedan formulär så återkommer vi till dig snarast