site templates free download
Mobirise

Smart & Intuitiv behörighetstruktur

Era medarbetare har olika behörigheter i Take Charge beroende på vilken roll de har.

Grundprincipen är att bara ge användare åtkomst till det de behöver men samtidigt inte krångla till det. 

Rollbaserad åtkomst

Vanligen kör ni igång med tre roller i Take Charge. Den lägsta behörighetsnivån, ger medarbetare i princip bara åtkomst att rapportera in tid och förbrukat material på sina projekt. Projektledare har högre behörighet och kommer åt kunder, lägga upp projekt, attestera och fakturera etc, men endast för de projekt de är projektledare för. Den högsta behörighetsnivån är företagsledningen som har full åtkomst.

Skapa team

Möjligheten att skapa team är en viktig funktion för de lite större företagen - det ger projektledarna möjlighet att hantera och överblicka projekten som hör till sitt team, och inte behöva se projekt tillhörandes andra team. Teamen är också central för attesteringsrutinen, där teamledarna attesterar tid och utlägg för medarbetare tillhörandes sitt team.

Skräddarsydda roller

Tar ni hjälp av en redovisningsbyrå för bokföring eller avstämning? - Lämpligen skapar ni då en egen roll där ni anger vilka funktioner som ska vara åtkomliga. Här kan ni också ange t ex vilka rapporter som ska vara åtkomliga för respektive roll. Möjligheten att ange exakt vad respektive roll ska ha åtkomst till ger en väldigt flexibel behörighets-struktur. 

KONTAKTA OSS

Fyll i nedan formulär så återkommer vi till dig snarast